Poelenburg, de visie van ROSA

Een week na alle commotie rond de overlast van jongeren in Poelenburg is het tijd voor wat reflectie. Er gebeurde veel in korte tijd: landelijke media rukten uit naar Zaanstad, er ontstond een heus mediacircus vol met ongenuanceerde uitspraken en er werd een extra raadsvergadering over de ontstane situatie ingelast.
Dat de landelijke media nu juist Poelenburg als doelwit kozen is opvallend en ROSA betreurt het dat een wijk waar ook zo veel moois gebeurt nu louter negatief in het nieuws is gekomen. Misschien komen we er ooit nog achter hoe één en ander in zijn werk is gegaan. Lees verder Poelenburg, de visie van ROSA

De VVD en Poelenburg

ROSA verbaast zich nog steeds over hoe het heeft kunnen gebeuren dat een ogenschijnlijk lastige groep jongeren zo de aandacht kon trekken. Hebben wij in onze stad niet meer van deze hanggroepen, die zo af en toe tot de orde dienen te worden geroepen omdat de situatie uit de hand dreigt te lopen? En zijn wij uniek in Nederland dat deze exorbitante aandacht te rechtvaardigen is? Lees verder De VVD en Poelenburg

Amendement ROSA unaniem gesteund door raad

ROSA heeft op de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie nog een belangrijk amendement binnengehaald. Het amendement handelt over de oude veevoederfabriek van Brokking, waarvoor een bouwplan is gemaakt dat voorziet in de bouw van 145 woningen langs de Zaan. Tweeënveertig van deze woningen komen op het naastgelegen buitendijkse stukje land, maar dit is een ecologische verbindingszone tussen het Guisveld en het Wormer- en Jisperveld.
ROSA is niet overtuigd van het feit dat de bouw van de woningen op deze plek geen nadelige invloed heeft op de ecologie van dit gebied. Maar dit is nog niet bekend. Om zondermeer akkoord te gaan met de bouw, zonder eerst een gedegen onderzoek naar de invloed op de flora en fauna ging ons veel te ver.
Daarnaast is het nog twijfelachtig of de fabriek geschikt is te maken voor de vestiging van appartementen. Het kan zo maar zijn dat de fabriek alsnog wordt gesloopt en opnieuw wordt opgebouwd. Als dat het geval is, moet de wethouder weer terugkomen naar de raad.

Het is het tweede succes dat ROSA binnen een maand binnenhaalt. Al eerder werd de locatie van de bloedbank in Zaandijk in de door ROSA gewenste richting veilig gesteld.

Dankzij ROSA minder WW’ers in de bijstand

Op 13 juli 2014 werd bijna raadsbreed (alleen Democratisch Zaanstad (DZ) stemde tegen) een motie aangenomen van ROSA en de VVD, met als doel de doorstroming van de WW naar werk te bevorderen.

Uit een pilot naar aanleiding van deze motie, die de gemeente Zaanstad onlangs afrondde, blijkt er ruim een derde minder WW’ers door te stromen naar de bijstand, als zij in een vroegtijdig stadium actieve voorlichting en begeleiding richting werk krijgen. In absolute cijfers gaat het om 100 mensen minder in 2015 ten opzichte van 2014.

Lees verder Dankzij ROSA minder WW’ers in de bijstand

Maak.Zaanstad: Zaanstad in 2040

Hoe zou Zaanstad er in 2040 uit kunnen zien?
Donderdag 30 juni boog de Zaanse raad zich over de toekomstvisie van Zaanstad. Voorafgaand aan deze besluitvorming heeft een lang proces plaatsgevonden waarin de bevolking van Zaanstad werd gevraagd hoe zij dacht over deze toekomst. De inspraak van de bewoners, opmerkingen vanuit de raad en standpunten van B&W hebben geleid tot een stevig document dat de komende maanden verder wordt uitgewerkt.

ROSA heeft alle inspraakbijeenkomsten meegemaakt. Zij wil tevens alle leden en sympathisanten van ROSA bedanken voor hun waardevolle inbreng.

Lees verder Maak.Zaanstad: Zaanstad in 2040

Ingezonden brief Zaans Erfgoed

Met veel genoegen biedt de fractie van ROSA bijgaand een brief aan van de stichting Zaans Erfgoed, waarin zij haar visie geeft op de toekomstplannen van Zaanstad. ROSA staat volledig achter deze brief. Dat mag geen verbazing wekken want ROSA onderschrijft al jarenlang dat behoud van monumenten zeer belangrijk is voor de identiteit van de streek. Zo wist ROSA bijvoorbeeld de Zaandijkerkerk van een wisse sloop te redden en ook bij het Weversend te Krommenie is dit gelukt. Maar het gaat ons niet alleen om het behoud van beeldbepalende panden of monumenten. Ook de historische context van deze monumenten is van groot belang. Zo is de laatste tijd de aandacht verbreed naar de ruimtelijke inrichting van onze stad. Het terugbrengen van historische paden en sloten zal bijdragen aan nog meer Zaanse identiteit. Dat is de inzet van ROSA de komende jaren op het gebied van ruimtelijke ordening. ROSA weet zich daarin gesteund door de vereniging Zaans Erfgoed.

Klik hier voor de brief van Zaans Erfgoed

zaans groen, zaans gelijk, zaans geluk