Raadsdebat referendum en kredietbesluit cultuurcluster

gemeenteraad-1602017Vandaag debatteert en beslist de Raad over het mogelijk maken van een referendum over de bouw van een cultuurcluster. Hiernaast wordt de Raad gevraagd in te stemmen met het kredietbesluit voor het gebouw. De kosten lopen inmiddels op tot zo’n 40 miljoen. ROSA is voor het gehoor geven aan de wens van een grote groep Zaankanters om een referendum over het Cultuurcluster te organiseren. Hiernaast heeft ROSA zich van het begin verzet tegen het clusteren van cultuur op de locatie Figaro en zich tegelijkertijd ingespannen om de cultuur in Zaanstad te versterken. En ja, ROSA is ook voor een mooi poppodium. Bekijk nog eens onze eerder aangedragen alternatieven : http://www.rosa-zaanstad.nl/nieuws/de-cultuurkluts-kwijt/.

Klik op lees verder voor de bijdrage van ROSA aan het debat van vanavond.   Lees verder Raadsdebat referendum en kredietbesluit cultuurcluster

Over Brokking

brokking-1-300x194Wij dachten dat we toch best zinnige vragen stelden, aan het College van B&W, over de geplande nieuwbouw op het Brokking terrein.
Helaas schoot het college meteen weer in een kramp en kregen we alleen de hoogst noodzakelijke, en nogal ontwijkende, antwoorden.
ROSA gaat nieuwe vragen stellen.
Bekijk de vragen en antwoorden via onderstaande link:

Over een eventuele doortrekking van de A8 met de A9

Afbeelding: ANWB
Afbeelding: ANWB

Het is niet onze gewoonte een ferm standpunt naar buiten te brengen voordat wij alle feiten kennen.
Maar, omdat wij de zorg vanuit Zaankanters rondom deze kwestie goed begrijpen, en omdat het ons meermaals gevraagd is, het volgende:

Welke variant het ook wordt, hij zal een enorme impact hebben op de gezondheid van duizenden Zaankanters, op het milieu en de natuur én op het aanzicht van Zaanstad.
Er is nog te veel niet onderzocht. Over de kosten is niets bekend, over de effecten op het milieu nog minder.
ROSA gaat niet over één nacht ijs en wacht de verdere ontwikkelingen kritisch af.

Waarom er zo nodig een Cultuurcluster moet komen – en waarom ROSA vindt van niet

Eerste schets cultuurcluster juni 2015Donderdagavond vlogen de meningen en argumenten vóór en tegen de bouw van een cultuurcluster naast station Zaandam weer door de raadszaal. In een bij vlagen heftig debat bleek opnieuw hoe diep verdeeld de stad is op dit punt. Waar de één het cultuurcluster als een zegen en een kans ziet, kon de ander alleen maar constateren dat dit grote bouwproject de cultuur in de rest van de stad zal verlammen.   Lees verder Waarom er zo nodig een Cultuurcluster moet komen – en waarom ROSA vindt van niet

Schriftelijke vragen over Brokking

brokking-1-300x194Op het voormalig Brokking-complex in Wormerveer, gelegen aan de Noordzaan tussen Wormerveer en Westknollendam, komt woningbouw. Hiervoor staat een onderzoek gepland naar de effecten van het bouwplan op beschermde soorten, in het kader van de Flora- en Faunawet.

ROSA stelde schriftelijke vragen, o.a. over dit onderzoek.
Onze vragen zijn hier te te lezen:  https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/4871869/1/Vragen%20ROSA%20-%20Plan%20MER%20Brokking-locatie

 

Schrijfmarathon Amnesty International

logo-amnestyOp vrijdag 9 december kan iedereen in het stadhuis van Zaanstad terecht om in het kader van de schrijfmarathon van Amnesty International brieven te schrijven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn of vastgezet werden omdat ze voor hun mening uitkwamen. Het stadhuis (in Zaandam, bij het station) is open tussen 09.00 en 17.00 uur. Amnesty organiseert ieder jaar rond 10 december, de internationale dag van de rechten van de mens, deze schrijfmarathon. Kijk voor meer info op  http://schrijfmarathon.amnesty.nl/

zaans groen, zaans gelijk, zaans geluk