Kleine evenementen, groot plezier

Wij hechten groot belang aan de levendigheid van onze stad. In de afgelopen jaren, die afwisselend roerig en stil waren, hebben we kunnen zien hoe belangrijk evenementen zijn voor reuring en voor de sociale cohesie.  Hoewel ook grote, commerciële evenementen nog moeite hebben om weer op oude sterkte te opereren gaat onze aandacht in het bijzonder uit naar de kleine evenementen -hieronder vallen bijvoorbeeld een boekenmarkt en een voorstelling of bandje in het park- georganiseerd door buurtbewoners. Deze groep kreeg een aantal jaar geleden veel ruimte om mee te praten […]


ROSA en de krakers

  De panden aan de Czarinastraat in Zaandam waar onderdelenwinkel AKZ gevestigd was, staan leeg sinds 2018. Afgelopen vrijdag, 12 augustus, trok een aantal leden van de Zaanse kraakbeweging erin, die daarvoor een aantal maanden in het voormalige restaurant Pancho’s Cantina, om de hoek, hadden gewoond. Daar zijn ze vrijwillig vertrokken omdat er verbouwd gaat worden. De Amsterdamse eigenaar reageerde na het weekend door de ramen dicht te spijkeren en zelfs een gat in het dak te zagen, zodat er nu sprake is van ernstige wateroverlast. Dit alles ging gepaard […]


Verbrakking Polder Westzaan

  De polder Westzaan was oorspronkelijk een brakke veenpolder. De unieke natuurwaarden ontstonden door de combinatie van zout zeewater en zoet regenwater.Door de afsluiting van de Zuiderzee (het tegenwoordige IJsselmeer) en de actieve verzoeting ten behoeve van de landbouw verdween steeds meer van de uitzonderlijke natuur. Al sinds de jaren 90 zijn er plannen om de polder weer te verbrakken en daarmee de natuurwaarden te beschermen en te herstellen.Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de Gebiedsvisie Polder Westzaan. Een plan dat in dialoog met alle belanghebbenden tot stand is gekomen, maar […]


ROSA over de Kaderbrief

Gisteravond besprak de raad van Zaanstad de Kaderbrief. Dat is zeg maar de eerste potloodschets van de begroting die in november besproken zal worden. Het nieuwe college, waarin ook ROSA weer vertegenwoordigd is, geeft er de koers mee aan. En die werd eigenlijk van links tot rechts best goed ontvangen. We hebben ook het geluk dat er wat geld te verdelen is; de komende jaren komt er wat meer onze kant op vanuit Den Haag. Daardoor stijgen de lasten voor de inwoners niet en kunnen we hier en daar zelfs […]


Drie ROSA-kanjers beëdigd

We zijn zeer verheugd om aan te kunnen kondigen dat vanavond drie ROSA-kanjers zijn beëdigd. Krista van Dalen komt de fractie versterken als – zeer welkom – steunfractielid, Geert van Bemmelen is ons nieuwste (enthousiaste) raadslid. En de hardwerkende, deskundige Natasja Groothuismink is weer wethouder.We wensen ze alledrie veel succes en plezier!