Mariska Schuttevaêr beëdigd als raadslid

Vandaag, op 21 september, wordt steunfractielid Mariska Schuttevaêr beëdigd als raadslid van ROSA Zaanstad. Zij neemt de plaats in van Aad Verburg, die helaas wegens ziekte afstand heeft gedaan van zijn raadszetel.

ROSA verliest aan Aad een betrokken raadslid en een fijne collega. De fractie en het bestuur van ROSA wensen Aad een zeer voorspoedig herstel toe.

Mariska Schuttevaêr zal met haar gebruikelijke enthousiasme haar taken als raadslid oppakken. ROSA ziet in Mariska een sterke collega op haar beleidsterreinen  milieu, groen, dierenwelzijn, digitalisering en privacy.

Agenda-initiatief dierenwelzijn bij vergunningverlening in Zaanstad

Momenteel staat circus Freiwald weer op de Burcht in Zaandam. Wettelijk gezien mogen zij geen kunstjes meer opvoeren met wilde dieren uit een bepaalde groep, dat doen zij dan ook niet meer. Maar volgens ROSA horen ook Siberische Steppekamelen, stieren, lama’s, paarden en hangbuikzwijntjes niet in een circus thuis. Toch verstrekte Zaanstad wederom een vergunning.

Omdat wij graag met de andere fracties van gedachte willen wisselen over het verstrekken van vergunningen, waarbij het niet zo nauw wordt genomen met dierenwelzijn door Zaanstad, dienden wij vandaag een agenda-initiatief in.   Klik op lees meer om het agenda-initiatief te lezen.  Lees verder Agenda-initiatief dierenwelzijn bij vergunningverlening in Zaanstad

De Fronikboerderij is definitief gered!

Op 29 juni kwam het verlossende persbericht van de gemeente Zaanstad. De Fronikboerderij op de hoek van de Westzanerdijk en het Westerwindpad wordt in volle glorie hersteld en zal zijn buurtfunctie kunnen behouden. Dat is de prachtige uitkomst van een lange strijd waar vooral ook veel buurtbewoners zich voor hebben ingezet, en waarin ROSA een doorslaggevende rol kon spelen.   Lees verder De Fronikboerderij is definitief gered!

Uitnodiging: ROSA OP HET HEMBRUG!

Foto: Evelien Goemans

ROSA nodigt je uit voor een informatieve themamiddag op het HEMbrug!

Het HEMbrug, zoals het Hembrugterrein nu opeens schijnt te moeten heten, is lang een geheimzinnige plek geweest. Vanaf het eind van de negentiende eeuw werden er wapens en munitie geproduceerd voor de Stelling van Amsterdam. Toen Eurometaal, de laatste gebruiker, in 2003 de deuren sloot, nam de natuur het heft in handen en raakten de monumentale panden in verval.   Lees verder Uitnodiging: ROSA OP HET HEMBRUG!

ROSA over de kadernota 2018 – 2021

Vanavond werden de algemene beschouwingen over de kadernota door ROSA uitgesproken. De kadernota is een voorloper op de begroting, die medio september uitkomt. In de kadernota staan de ambities en plannen van het college m.b.t. de begroting voor de periode 2018 – 2021.
Lees hier wat ROSA te melden had over de kadernota.

Sluit je aan bij ROSA!

Sluit je aan bij ROSA en maak deel uit van een creatieve en positieve club Zaankanters die werken aan een sociaal, groen en monumentaal Zaanstad.

Wij zoeken:
  • een penningmeester voor het bestuur
  • bestuursleden
  • extra handen bij kleine en grote campagneactiviteiten
Je kunt je ook aanmelden voor een plek op de kandidatenlijst. Neem voor meer informatie contact op met ROSA: info@rosa-zaanstad.nl
Of word lid en steun onze activiteiten met minimaal € 15 per jaar!

zaans groen, zaans gelijk, zaans geluk