Zaanstad kiest voor enorme muur van glas en staal

Het was zo’n mooi moment, afgelopen donderdagavond in de raadzaal. Het eerst echte Omgevingsplan (dat is een bestemmingsplan maar dan in de geest van de komende Omgevingswet) werd door de raad goedgekeurd. Daarmee zijn de voorwaarden voor de herontwikkeling van het Hembrugterrein helder vastgelegd. Er is door iedereen vreselijk veel […]


Het is er niet leuker op geworden voor de straatmuzikanten in Zaanstad

Gisteravond werd tijdens de raadsvergadering een aanpassing van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) behandeld. Bij het voorstel zit een artikel dat straatmuzikanten verplicht elk half uur honderd meter op te schuiven, waarbij zij niet vaker dan twee keer per dag op dezelfde plek mogen spelen. Wij hebben met een amendement […]


ROSA ondertekent regenboogstembusakkoord

Op een koude Valentijnsmorgen kwamen vertegenwoordigers van bijna alle Zaanse politieke partijen bijeen op de kop van de Gedempte Gracht in Zaandam. Daar werd het Regenboogstembusakkoord getekend, een lange naam voor een manifest waarin de partijen de intentie uitspreken om van Zaanstad een gemeente te maken waar LHBTI’ers zich veilig […]


Wat heeft ROSA de afgelopen 4 jaar bereikt? Deel 1: Zaans

Voor een oppositiepartij is het niet altijd makkelijk om voor elkaar te krijgen wat je, als partij, het liefst zou willen. Toch hebben wij, middels debatten, moties, amendementen en interne gesprekken best een aantal zaken voor elkaar gekregen waar wij trots op zijn. Komende tijd publiceren wij een selectie. Bijgevoegd […]