Internationale Vrouwendag – 8 Maart 2023

  “Elke dag is toch vrouwendag?”, hoor je dan grappend. Over waarom het belangrijk is dat we internationale vrouwendag* vieren. Ook in Nederland bestaat er nog steeds genderongelijkheid. Hoogte van salarissen, intimidatie, verdeling van zorgtaken, slachtoffers van huiselijk geweld en diagnostiek van medische problemen zijn zomaar “wat dingetjes” waarin vrouwen nog steeds flink verschillen van hun mannelijke wederhelften. Onbeperkt leefbaar Dit jaar is het thema van internationale vrouwendag “Onbeperkt Leefbaar”, een leefbare wereld voor iedereen. Hoewel dit misschien bij veel van ons in Nederland zo voelt, is dit absoluut geen […]


Luid luidend of wat stiller?

Het nachtelijke geluidsniveau van de Zaanse kerkklokken staat vanavond op de agenda van het Zaanstad Beraad. Onze fractievoorzitter Hans Kuyper sprak zojuist namens ROSA onderstaande woorden uit. “Het aanpassen van tradities gaat in Nederland niet van harte. We worden er wel wat beter in, maar er is nog een weg te gaan. Ook binnen onze fractie liepen de meningen op dit dossier uiteen, maar we zijn er minnelijk uitgekomen.Klokgelui is een traditie die meekwam met de allereerste missionarissen. Het zit waarschijnlijk letterlijk in ons DNA en het hoort bij het […]


Mooie resultaten raadsvergadering 2 februari

Zaanstad wil geen nachtvluchten en metingen geluidsoverlast Schiphol, nadruk op jongerenhuisvesting tegenover NS Wormerveer en indicatie WMO hoeft niet meer altijd elk jaar opnieuw aangevraagd te worden. Twee moties en een amendement die ROSA, al dan niet mede, indiende tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werden aangenomen!   Jongerenhuisvesting Op de agenda stond de startnotitie over de ontwikkeling van voormalige gasfabriekterrein, oftewel de parkeerplaats, tegenover station Wormerveer. In startnotities staat in grote lijnen beschreven wat de wensen en verwachte obstakels zijn bij een nieuw bouwproject.ROSA diende, samen met de PvdA, […]


De wethouder vertelt – januari 2023

Als wethouder heb je veel verschillende taken. De plannen die zijn afgesproken in het collegeakkoord zet je om in beleid. Je werkt samen met ambtenaren, je bent aanwezig bij vergaderingen met de raad en je neemt deel aan allerlei overleggen, als verbinding tussen de Zaanse, en de regionale, de provinciale en de landelijke politiek.  Hieronder een greep uit mijn bezigheden in de maand januari.   Januari was een mooie maand vol zaken die voor ROSA belangrijk zijn. Een maand vol mijlpalen en resultaten op het gebied van cultuur, de door […]


Je vraagt om een boom en krijgt er negen…

Op initiatief van onze Mariska staan (of nou ja, eigenlijk is het meer een soort hangen) er drie kunstige constructies met, in totaal, negen valse christusdoorns op het Stadhuisplein in Zaandam.Fijn dat onze motie voor vergroening zo vlot en inventief is uitgevoerd!


De begrotingsmoties – geen torenhoge stijging leges evenementen

De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard. Deel 5: Amendement ‘Leges evenementen B-categorie’ De Verordening Leges 2023, die normaal gesproken bij de begroting wordt behandeld, bevatte een voorgestelde stijging van 385% voor de leges voor evenementen in categorie B. En dat terwijl evenementen in categorie B ook relatief kleinschalig en georganiseerd door buurtbewoners kunnen zijn. Onder categorie B-evenementen vallen alle evenementen tussen de Dam tot Damloop (C) en een straatbarbecue (A). Dus bijvoorbeeld braderieën, kerstmarkten, boekenmarkten en sinterklaasintochten.Het college constateerde nota bene zelf ook al dat de verhoging voor sommige organisatoren moeilijk […]