De week van ROSA – 30 juni tot 7 juli

    Op bezoek bij het Jongerenloket Als welkome afwisseling op schriftelijke stukken zijn wij als ROSA graag in het veld om eerstehands informatie in te winnen. Afgelopen vrijdag brachten wij een bezoek aan het Jongerenloket aan de Vinkenstraat in Zaandam.  Het jongerenloket biedt jongeren die willen volop mogelijkheden om […]


De week van ROSA – 23 tot 30 juni 2019

Fluxus in de Koekfabriek Met de raad waren wij op werkbezoek bij het nieuwe onderkomen van Fluxus (m.u.v de muziekschool die op de huidige plek blijft ) in de prachtige Koekfabriek aan de Westzijde. Hier kregen wij toelichting op de plannen en het voorgenomen beleid voor de komende drie jaar. […]


Uitnodiging aan alle ROSA-stemmers

In gesprek met ROSA Heb jij vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen op ROSA gestemd en ben je benieuwd wat ROSA het afgelopen jaar met jouw stem heeft gedaan? We nodigen je van harte uit om daarover met ons in gesprek te gaan.  Op woensdagavond 10 juli zitten vertegenwoordigers van het bestuur, […]


De week van ROSA – 16 tot 23 juni 2019

  Met de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd de behandeling van de voorjaarsnota bijna afgesloten. Bijna, want bij de stemming van een aantal amendementen “staakten de stemmen”.  Indien er een gelijk aantal stemmen vóór en tegen is bij stemming voor een amendement (tekstwijziging), moet deze stemming nogmaals plaatsvinden. Hierdoor wordt tijdens de […]


De week van ROSA – 9 tot 16 juni 2019

  Het inklinkende veen Een mooi werkbezoek afgelopen week: we mochten een kijkje nemen bij diverse projecten die lopen in het kader van het IPV, oftewel het “Innovatie Programma Veen”. Dit is een gezamenlijk project van Landschap Noord-Holland en agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken. In de Zaanstreek hebben we […]


De week van ROSA- 2 tot 9 juni 2019

Voorjaarsnota Afgelopen week stond helemaal in het teken van de voorjaarsnota. ROSA presenteerde haar Algemene Beschouwingen en alle partijen droegen bij aan de diverse debatten over de voorjaarsnota. Op dit moment hebben wij twee moties en een amendement klaarstaan voor de raadsvergadering op 20 juli as., waarin de voorjaarsnota vastgesteld gaat worden, […]


Algemene Beschouwingen op de Voorjaarsnota 2019-2023

Algemene Beschouwingen van ROSA op de Voorjaarsnota 2019-2023, zoals op 3 juni uitgesproken door Ruud Pauw   Voorzitter, Allereerst willen wij onze dank uitspreken aan de organisatie voor de uitgebreide voorjaarsnota. Daarnaast ook een compliment voor het college voor de manier waarop zij de raad heeft meegenomen in het proces […]