Maandelijkse archieven: januari 2013


Succes ROSA in raad

Op 24 januari stelde de gemeenteraad de nieuwe verordeningen Toeslagen en verlagingen WWB (Wet Werk en Bijstand) en Maatschappelijke participatie kinderen WWB vast. ROSA diende een amendement en een motie in. Door de motie wordt voorkomen dat kinderen die door het afschaffen van het schoolzwemmen en door de financiële positie […]