Maandelijkse archieven: februari 2013


Stortplaats Nauerna vol

Al jaren wordt strijd gevoerd over de stortplaats in Nauerna. Volgens inwoners van Nauerna groeit de afvalberg boven de toegestane en door de gemeente toegezegde marges. Volgens Afvalzorg en de gemeente is hier geen sprake van en kan er nog wel iets bij. Een raadscommissie onder leiding van ROSA-fractievoorzitter Ruud Pauw onderzocht hoe het nu werkelijk zit. Een extern onderzoeksbureau deed vele metingen. Donderdag presenteerde de onderzoekscommissie de eindresultaten aan de gemeenteraad en het college van B&W. De conclusies zijn helder: de maximale capaciteit van de vuilstort is bereikt.