Maandelijkse archieven: juni 2013


ROSA vraagt garanties voor veilige afvalstort Nauerna

Onlangs werd na een lang bemiddelingstraject een overeenkomst gesloten tussen onder meer de gemeente, Afvalzorg en de bewoners van Nauerna. Onderdeel van de overeenkomst is dat, ondanks dat uit onderzoek is gebleken dat de stort vol is, toch nog mag worden bijgestort. Bij zowel de inwoners van Nauerna als bij de gemeenteraad leven echter nog vragen wat betreft de veiligheid, met name waar het de onderkant van de stort betreft. Vooral nu de stortplaats met 2 miljoen m3 extra zal worden opgehoogd. Eerder zijn in een rapport aanbevelingen gedaan om de veiligheid te […]


Veel bezuinigingen in het sociale domein

Onlangs stelde de gemeenteraad de kadernota vast. In de Kadernota stelt de gemeenteraad de uitgangspunten en kaders voor de komende vier jaar vast. Dit gebeurt aan de hand van de laatste meerjarige ontwikkelingen op het gebied van financiën en wetgeving. De Kadernota wordt in het voorjaar door de raad vastgesteld en vormt de basis voor de programmabegroting. Deze wordt in het najaar door de raad vastgesteld. De gemeente Zaanstad moet de komende jaren flink bezuinigen. Een deel van deze bezuinigingen wordt opgelegd door de landelijke overheid. De fractie van ROSA […]


Raadsleden ROSA gooien hoge ogen bij collega’s

Jaren geleden begon ROSA met een jaarlijkse beoordeling van de Zaanse gemeenteraadsleden. Enkele jaren geleden nam dagblad Zaanstreek het stokje van ROSA over. Dit jaar vroeg dagblad Zaanstreek alle raadsleden de beste onder hun collega’s te benoemen. 24 raadsleden reageerden op de oproep. CDA-raadslid Addy Verschuren wordt door zijn collega’s tot het beste raadslid gerekend. Ruud Pauw en Natasja Groothuismink van ROSA eindigden op respectievelijk de 2e en 3e plaats. Dit betekent een grote waardering voor het werk, de inzet en de kennis van zaken van de fractie van ROSA. […]


Raadsleden ROSA gooien hoge ogen bij collega's

Jaren geleden begon ROSA met een jaarlijkse beoordeling van de Zaanse gemeenteraadsleden. Enkele jaren geleden nam dagblad Zaanstreek het stokje van ROSA over. Dit jaar vroeg dagblad Zaanstreek alle raadsleden de beste onder hun collega’s te benoemen. 24 raadsleden reageerden op de oproep. CDA-raadslid Addy Verschuren wordt door zijn collega’s tot het beste raadslid gerekend. Ruud Pauw en Natasja Groothuismink van ROSA eindigden op respectievelijk de 2e en 3e plaats. Dit betekent een grote waardering voor het werk, de inzet en de kennis van zaken van de fractie van ROSA. […]