Dagelijkse archieven: 3 september 2013


Tafel van ROSA: Westzanerdijk e.o./Fronikboerderij

ROSA bezoekt verschillende buurten om in informele setting van de bewoners informatie te krijgen over de verbeter- en aandachtspuntenpunten voor de wijk. ROSA kan (als kleine raadsfractie) niet alle aangedragen problemen oplossen. In veel gevallen kan ROSA zich hier wel voor hard maken. Lang niet alle problemen zijn bekend bij de leden van de gemeenteraad. Daarom hecht ROSA veel waarde aan het gesprek met de bewoners, om een goed beeld te […]