Maandelijkse archieven: november 2013


Vreemdelingendetentie in Zaanstad

Eerst streed ROSA tegen de komst van de bajesboten naar Zaandam. Toen die er toch kwamen streed ROSA voor een zo humaan mogelijke behandeling van de mensen die er werden opgesloten. Ook maakte ROSA zich hard om de boten zo snel als mogelijk weer uit Zaanstad te laten verdwijnen. Helaas stond ROSA vaak alleen in deze strijd. Nu blijkt dat de gemeente Zaanstad en de dienst Justitiële Inrichtingen geen garanties kunnen geven dat er in de nog te bouwen penitentiaire inrichting op bedrijventerrein Hoogtij niet weer mensen zonder geldige verblijfspapieren […]


foto van Frenk van Heeswijk met de eerste proefdrukken van de ROSA-poster

ROSA presenteert verkiezingsposter

Tijdens een swingend feest dat ROSA op 23 november gaf ter ere van de start van de verkiezingscampagne presenteerde ROSA vol trots de door Frenk van Heeswijk gemaakte verkiezingsposter. Het kunstwerk is als vanouds een blikvanger. ROSA laat via deze poster zien dat ze creatief is, buiten de gebaande paden denkt à¨n de kunst- en cultuursector een warm hart toedraagt. Van de poster zijn 10 unieke linodrukken gemaakt. Er zijn er nog enkele te koop. Via het contactformulier op deze site is meer informatie beschikbaar.


ROSA presenteert kandidatenlijst

“Een lijst om trots op te zijn”, aldus ROSA-voorzitter Olivier Rijcken. De ledenvergadering stelde op 20 november de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vast. Ruud Pauw voert de lijst opnieuw aan en Natasja Groothuismink, ook nu voor ROSA actief in de raad, volgt op plek 2. Ruud en Natasja werden dit jaar door hun collega’s tot de beste raadsleden gerekend. “Fantastisch dus dat ze beiden opnieuw voor Zaanstad en de Zaankanters aan de slag willen”, zegt Rijcken. Natasja Groothuismink: “Zeker in tijden van bezuinigingen wil ik me onder meer blijven inzetten […]


ROSA scoort (opnieuw) bij begrotingsbehandeling

Even een korte uitleg. De jaarlijkse begrotingsbehandeling werkt zo. Het college van burgemeester en wethouders beslist over het volgende: wat gaan we doen met de poen? Daarna mag de raad proberen hier door middel van moties en amendementen veranderingen in aan te brengen. Lastig daarbij is dat de raadsmeerderheid bestaat uit partijen die een wethouder in het college hebben. Die collegepartijen zijn in dit geval VVD, PvdA, GroenLinks en ZOG. Als oppositie haal je dus niet snel een meerderheid. De oplossing: verzin een list.


De Zaanse begroting voor 2014

Donderdag wordt door de gemeenteraad gestemd over de begroting voor de gemeente Zaanstad. Rooskleurig ziet die er niet uit: er moet veel worden bezuinigd. Vooral cultuur en welzijn worden hard getroffen. Te hard, volgens ROSA. ROSA dient in totaal negen moties en amendementen in, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van bezuinigingen op cultuur en welzijn, de buurthuizen en amateur)kunst. Moties en amendementen: motie publicaties huis aan huisbladen alternatief motie leges evenementen motie fair trade gemeente 2013 motie amendement stichting marketing Zaanstreek amendement opbrengst Abri’s amendement verlaging weerstandsratio amendement […]


Het mantelzorgontbijt: in gesprek met de mantelzorger

“Er is geen geld voor een goede verzorging van mijn vrouw, maar er zijn  wel miljoenen beschikbaar voor Inverdan!” De gefrustreerde uitspraak van een mantelzorger die ons het treurige relaas vertelt over de thuisverzorging van zijn zieke vrouw en alle problemen waar hij thuis, en ook later toen zij moest worden opgenomen in een Zaans verzorgingshuis, mee te maken kreeg. Tijdens het mantelzorgontbijt op 6 november in wijksteunpunt de Boed sprak ROSA met verschillende mantelzorgers die aangrijpende verhalen vertelden maar ook spraken over de problemen waar zij regelmatig mee geconfronteerd […]


Nieuws uit de fractie

Momenteel houdt de fractie zich vooral bezig met de begroting 2014-2017. Er moet fors bezuinigd worden, maar ROSA is van mening dat er op cultuur niet verder bezuinigd k­à n worden. Op deze manier blijft er niets over van alles wat in het verleden werd opgebouwd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bibliotheken en buurthuizen die al zijn verdwenen. ROSA wil onderzoeken of er andere manieren zijn om aan extra geld te komen om de meest schrijnende bezuinigingen op te kunnen vangen, dan wel te verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het openhouden van de […]