Dagelijkse archieven: 7 november 2013


Nieuws uit de fractie

Momenteel houdt de fractie zich vooral bezig met de begroting 2014-2017. Er moet fors bezuinigd worden, maar ROSA is van mening dat er op cultuur niet verder bezuinigd k­à n worden. Op deze manier blijft er niets over van alles wat in het verleden werd opgebouwd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bibliotheken en buurthuizen die al zijn verdwenen. ROSA wil onderzoeken of er andere manieren zijn om aan extra geld te komen om de meest schrijnende bezuinigingen op te kunnen vangen, dan wel te verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het openhouden van de […]