Dagelijkse archieven: 9 november 2013


Het mantelzorgontbijt: in gesprek met de mantelzorger

“Er is geen geld voor een goede verzorging van mijn vrouw, maar er zijn  wel miljoenen beschikbaar voor Inverdan!” De gefrustreerde uitspraak van een mantelzorger die ons het treurige relaas vertelt over de thuisverzorging van zijn zieke vrouw en alle problemen waar hij thuis, en ook later toen zij moest worden opgenomen in een Zaans verzorgingshuis, mee te maken kreeg. Tijdens het mantelzorgontbijt op 6 november in wijksteunpunt de Boed sprak ROSA met verschillende mantelzorgers die aangrijpende verhalen vertelden maar ook spraken over de problemen waar zij regelmatig mee geconfronteerd […]