Dagelijkse archieven: 13 november 2013


De Zaanse begroting voor 2014

Donderdag wordt door de gemeenteraad gestemd over de begroting voor de gemeente Zaanstad. Rooskleurig ziet die er niet uit: er moet veel worden bezuinigd. Vooral cultuur en welzijn worden hard getroffen. Te hard, volgens ROSA. ROSA dient in totaal negen moties en amendementen in, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van bezuinigingen op cultuur en welzijn, de buurthuizen en amateur)kunst. Moties en amendementen: motie publicaties huis aan huisbladen alternatief motie leges evenementen motie fair trade gemeente 2013 motie amendement stichting marketing Zaanstreek amendement opbrengst Abri’s amendement verlaging weerstandsratio amendement […]