Dagelijkse archieven: 17 november 2013


ROSA scoort (opnieuw) bij begrotingsbehandeling

Even een korte uitleg. De jaarlijkse begrotingsbehandeling werkt zo. Het college van burgemeester en wethouders beslist over het volgende: wat gaan we doen met de poen? Daarna mag de raad proberen hier door middel van moties en amendementen veranderingen in aan te brengen. Lastig daarbij is dat de raadsmeerderheid bestaat uit partijen die een wethouder in het college hebben. Die collegepartijen zijn in dit geval VVD, PvdA, GroenLinks en ZOG. Als oppositie haal je dus niet snel een meerderheid. De oplossing: verzin een list.