Maandelijkse archieven: december 2013


ROSA maakte het verschil (soms)

Geen asielzoekers en illegalen in Zaanse gevangenis Tijdens de laatste raadsvergadering van 2013 diende ROSA met wisselend succes voorstellen in. Meest opvallend was de unanieme steun, zelfs van de VVD, voor de motie om staatssecretaris van Justitie Fred Teeven te laten weten dat de gemeenteraad van Zaanstad onder geen enkele voorwaarde illegalen en/of (uitgeprocedeerde) asielzoekers wil laten opsluiten in de nieuw te bouwen gevangenis op Hoogtij, alleen op basis van het feit dat ze geen geldige verblijfsdocumenten bezitten. Het college zal een dezer dagen de gewenste brief naar Teeven sturen. De motie […]


Betere controle op besteding fractiegelden

Een heel ander onderwerp betrof de bijdrage die raadsfracties jaarlijks ontvangen om hun werk goed te doen. De afgelopen jaren bleken meerdere partijen in Zaanstad misbruik te hebben gemaakt van dit gemeenschapsgeld, reden voor ROSA om aan de bel te trekken. Het leidde tot een aangepaste, strengere verordening. Maar wat ROSA betrof kon er nog wel wat aan verbeterd worden. Zo vond de fractie het niet nodig dat er belastinggeld zou worden uitgegeven aan representatiekosten (lees: cadeautjes) en stelde ze voor om de controle op de fractie-uitgaven door een onafhankelijke […]


Debat over ruzie binnen VVD-fractie

Het rommelt in de Zaanse VVD-fractie. De meeste van de huidige VVD-gemeenteraadsleden belandden op de kandidatenlijst voor de verkiezingen in 2014 op een onverkiesbare plek. Reden om het plaatselijk VVD-lidmaatschap op te zeggen, en voor sommigen zelfs reden om zich te melden voor een plek op de lijst van een hele andere politieke partij in de gemeenteraad, de ZIP. ROSA vraagt zich af of het college, waarvan de VVD deel uitmaakt, nog wel kan bogen op voldoende steun in de raad. Ook is al dit gerommel slecht voor het imago […]


Leegstaande panden en goede intiatieven

22 januari 2014 Leegstaande panden en goede intiatieven: LOSVAST-makelaars brengen vraag een aanbod bij elkaar Lokatie: voormalige Chromosfabriek Noordervaartdijl 2C in Krommenie (ingang via het terrein aan de Linoleumstraat) Aanvang: 20.00 uur. Rondleiding door fabriekshallen door beheerder en kunstenaar Peter Meijn: 19.30 uur. Toegang gratis, aanmelden gewenst (ga naar contactformulier op deze site).