Dagelijkse archieven: 17 maart 2014


De Zaanse Stem: het was geweldig!

Ruim 300 mensen waren gisteren getuige van prachtige optredens van Zaanse zangers, muzikanten, dichters, acteurs en dansers. Het was bijzonder gezellig in het Blauwe Pand, waar in het kleine zaaltje de prachtige verhalen van Dirk Doeves, de bijzondere klanken van de hang van Max Linssen, de ontroerende en grappige gedichten van de dichters van de Dichterskring en het trompetspel van Mark Nieuwenhuis goed tot hun recht kwamen. Slagwerkgroep de Saen opende het festival met rake klappen waarna de mannen en vrouw van Hailander het feest goed leven inblaasden. De prachtige […]


De visie van ROSA op het overhevelen van ondermeer Jeugdzorg van het Rijk naar de gemeente

Hieronder leest u de visie van ROSA op de decentralisaties. De verandering van de Jeugdzorg is één van de drie decentralisaties van Rijk naar gemeente. De andere twee zijn de begeleiding en dagbesteding van chronisch zieken en gehandicapten die van het Rijk (onder de AWBZ) naar gemeentes gaan (onder de WMO) en de hervorming van de Wet Werk en Bijstand, waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt voor de bijstandsgerechtigden.