Maandelijkse archieven: april 2014


ROSA teleurgesteld over uitkomst collegeonderhandelingen

Het optimisme was groot daags na de verkiezingsuitslag. Er was een coalitie over links mogelijk met de partijen SP, GroenLinks, ROSA, PvdA en D66. De afgelopen weken zijn er veel gesprekken gevoerd met de verschillende partijen, waarbij D66 en PvdA het voortouw namen. GroenLinks, SP en ROSA zagen alledrie kansen voor een links college en spraken af om tijdens de onderhandelingen samen op te trekken. Er werd een gezamenlijk document gemaakt waarin de mogelijke uitgangspunten voor een college werden geformuleerd en dat werd aangeboden aan D66 en PvdA. ROSA is echter […]


Mariska Schuttevaàªr beëdigd als steunfractielid

Tijdens de raadsvergadering van 17 april werden de steunfractieleden beëdigd. Mariska was al actief in de oude gemeenteraad als steunfractielid en was nummer vier op de kandidatenlijst van ROSA. Ook is vorige week Harrie Jansen aan de slag gegaan als fractie-assistent bij ROSA. ROSA is trots op haar sterke en gemotiveerde team. Naast Mariska en Harrie bestaat dit uit Ruud Pauw (fractievoorzitter), Natasja Groothuismink en Aad Verburg (raadsleden). Zie Wie is ROSA op deze site voor meer info over de leden van de fractie.


Oproep om wijksteunpunten (voorlopig) te behouden

Hoewel er nog geen nieuw college is gevormd is de nieuwe gemeenteraad al weer volop aan het werk. Tijdens de raadsvergadering van 17 april haalde ROSA de eerste motie van deze nieuwe periode binnen. Samen met GroenLinks en de SP riep zij het college op er alles aan te doen om de wijksteunpunten open te houden zodat zeker is dat deelnemers aan activiteiten deze kunnen blijven voortzetten. Lees hier de hele motie. De motie werd aangenomen.


Voortgang vorming college in impasse

Het vormen van een college verloopt moeizaam. D66 en de PvdA hebben vorige week geconcludeerd dat de onderhandelingen die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden nog niet tot resultaat hebben geleid. ROSA ziet mogelijkheden voor een college waarin naast D66, PvdA en ROSA ook GroenLinks en de SP plaatsnemen en heeft hier haar sterke voorkeur voor uitgesproken. D66 en de PvdA houden vooralsnog vast aan een college waarin ook de VVD een plek heeft. Op de site van de gemeente is een korte update te lezen en is de brief te vinden die partijleider […]


Naar een nieuw college: rapport van de informateurs

De nieuwe gemeenteraad is geà¯nstalleerd, maar aan een nieuw college wordt nog hard gewerkt. Informateurs Boele Staal en Patrick Poelmann onderzochten de mogelijkheden en spraken de afgelopen dagen met alle partijen. Op 4 april presenteerden zij hun bevindingen via het Rapport informateurs Staal en Poelmann. Poelmann en Staal zien drie mogelijke samenwerkingsvarianten, maar geen van deze drie opties lijkt hen op dit moment haalbaar. Optie 1, de variant over ‘links’ (D66, PvdA, SP, GroenLinks en ROSA), zal volgens de informateurs niet leiden tot een stabiele coalitie. Voornaamste reden is dat […]


Nieuwe raad van start

Op 26 maart werden de nieuw gekozen leden van de gemeenteraad geà¯nstalleerd. Deze bijzondere raadsvergadering was drukbezocht. Na een toespraak van burgemeester Geke Faber legden de raadsleden de eed of de gelofte af. ROSA heeft sinds 26 maart drie vertegenwoordigers in de gemeenteraad: Ruud Pauw, Natasja Groothuismink en Aad Verburg. Via deze link vind je het complete overzicht van de nieuwe gemeenteraad.