Dagelijkse archieven: 21 april 2014


Mariska Schuttevaàªr beëdigd als steunfractielid

Tijdens de raadsvergadering van 17 april werden de steunfractieleden beëdigd. Mariska was al actief in de oude gemeenteraad als steunfractielid en was nummer vier op de kandidatenlijst van ROSA. Ook is vorige week Harrie Jansen aan de slag gegaan als fractie-assistent bij ROSA. ROSA is trots op haar sterke en gemotiveerde team. Naast Mariska en Harrie bestaat dit uit Ruud Pauw (fractievoorzitter), Natasja Groothuismink en Aad Verburg (raadsleden). Zie Wie is ROSA op deze site voor meer info over de leden van de fractie.


Oproep om wijksteunpunten (voorlopig) te behouden

Hoewel er nog geen nieuw college is gevormd is de nieuwe gemeenteraad al weer volop aan het werk. Tijdens de raadsvergadering van 17 april haalde ROSA de eerste motie van deze nieuwe periode binnen. Samen met GroenLinks en de SP riep zij het college op er alles aan te doen om de wijksteunpunten open te houden zodat zeker is dat deelnemers aan activiteiten deze kunnen blijven voortzetten. Lees hier de hele motie. De motie werd aangenomen.


Voortgang vorming college in impasse

Het vormen van een college verloopt moeizaam. D66 en de PvdA hebben vorige week geconcludeerd dat de onderhandelingen die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden nog niet tot resultaat hebben geleid. ROSA ziet mogelijkheden voor een college waarin naast D66, PvdA en ROSA ook GroenLinks en de SP plaatsnemen en heeft hier haar sterke voorkeur voor uitgesproken. D66 en de PvdA houden vooralsnog vast aan een college waarin ook de VVD een plek heeft. Op de site van de gemeente is een korte update te lezen en is de brief te vinden die partijleider […]