Maandelijkse archieven: juli 2014


Laatste raadsvergadering voor zomerreces

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces was een boeiende vergadering, want ROSA gaf haar reactie op de kaderbrief 2015-2018 en er werd gestemd over alle bijbehorende moties en amendementen, waaronder behoud van de bieb in de Kleurenbuurt, de ondersteuning van mantelzorgers, het mogelijk maken van het plaatsen van windmolens langs het Noordzeekanaal en het maken van beleid om armoede onder kinderen te bestrijden. Klik op ´verder lezen´ voor alle (mede) door ROSA ingediende moties en amendementen. Volg voor een overzicht van alle voorstellen die werden ingediend deze link: agenda raadsvergadering 3 juli 2014.


Nieuws uit de fractie

De afgelopen tijd is de fractie vooral druk bezig geweest met de jaarrekening en met de kaderbrief 2015-2018. De kaderbrief wordt behandeld in de raadsvergadering van 3 juli. Een kleine greep uit de onderwerpen waarmee de fractie van ROSA zich bezighoudt: