Dagelijkse archieven: 4 juli 2014


Laatste raadsvergadering voor zomerreces

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces was een boeiende vergadering, want ROSA gaf haar reactie op de kaderbrief 2015-2018 en er werd gestemd over alle bijbehorende moties en amendementen, waaronder behoud van de bieb in de Kleurenbuurt, de ondersteuning van mantelzorgers, het mogelijk maken van het plaatsen van windmolens langs het Noordzeekanaal en het maken van beleid om armoede onder kinderen te bestrijden. Klik op ´verder lezen´ voor alle (mede) door ROSA ingediende moties […]