Maandelijkse archieven: oktober 2014


Goede plannen voor verbeteren huurrechten tijdelijke bewoners

In een geanimeerd ronde tafel gesprek in de gymzaal van voormalig schoolgebouw’t Anker werd op 22 oktober op initiatief van ROSA gesproken over huurrechten van tijdelijke bewoners, de werkwijze van antikraakbureaus en de rol van de corporaties en gemeente. Frank Agterkamp van de Woonbond maakte duidelijk dat de kern van het probleem is dat er eigenlijk te weinig betaalbare huurwoningen zijn in Nederland en dus ook in Zaanstad. Zaanstad zou 3000 extra huurwoningen goed kunnen gebruiken. Voor jongeren, of nieuwe toetreders tot de Zaanse sociale huurwoningmarkt, is de wachttijd meer […]


Opvang asielzoekers in Zaandam – vervolg

Juist in deze tijd is het belangrijk dat Zaanstad zich gastvrij opstelt richting de vestiging van asielzoekers en vluchtelingen. Maar nu de druk groot is moeten we wel waakzaam blijven voor de humaniteit en kwaliteit van de opvang. Op 9 oktober werd het onderwerp behandeld in het Zaanstad Beraad. ROSA is voor de opvang van vluchtelingen, maar heeft bezwaren tegen de beoogde locatie en het ontbreken van voorzieningen. De boten zijn geschikt gemaakt voor een kortdurend verblijf (maximaal drie weken) en niet geschikt voor kinderen. ROSA vraagt daarom garanties voor […]


Aankoop De Lorzie en bestemmingsplan Wormerveer

Gaat de gemeente over tot aankoop van de buurthuizen De Lorzie en A3? Dat is de vraag die sinds donderdag de gemoederen bezighoudt. En zo ja, wat moeten deze buurthuizen die voorheen in bezit waren van Welsaen dan wel niet opbrengen? Parallel aan deze discussie is de raad ook bezig met het vaststellen van het bestemmingsplan Wormerveer. Dat gaat niet zonder slag of stoot.


Themabijeenkomst Tijdelijke woonvormen

Over leegstand, flexibele huurcontracten, huurrechten, antikraak, oplossingen en valkuilen Datum: woensdag 22 oktober 2014 Tijd: 20.00 uur Locatie: Slachthuisstraat 67, (voormalig schoolgebouw’t Anker), Zaandam Iedereen welkom, Toegang gratis