Dagelijkse archieven: 15 oktober 2014


Opvang asielzoekers in Zaandam – vervolg

Juist in deze tijd is het belangrijk dat Zaanstad zich gastvrij opstelt richting de vestiging van asielzoekers en vluchtelingen. Maar nu de druk groot is moeten we wel waakzaam blijven voor de humaniteit en kwaliteit van de opvang. Op 9 oktober werd het onderwerp behandeld in het Zaanstad Beraad. ROSA is voor de opvang van vluchtelingen, maar heeft bezwaren tegen de beoogde locatie en het ontbreken van voorzieningen. De boten zijn geschikt gemaakt voor een kortdurend verblijf (maximaal drie weken) en niet geschikt voor kinderen. ROSA vraagt daarom garanties voor […]