Maandelijkse archieven: november 2014


De Lorzie moet buurtcentrum blijven

In het nieuwe bestemmingsplan Wormerveer wordt voorgesteld dat het buurthuis een functietoekenning krijgt van Centrum (C). In het oude bestemmingsplan zat er een Maatschappelijke functie op (M). Het verschil tussen deze twee functies is groot. Met de functie Centrum kan er in de toekomst een heel andere invulling gegeven worden aan het gebouw en bestaat het risico dat de maatschappelijke functie verdwijnt.   


Vijf voor twaalf voor het klokkenmuseum

Het Museum van het Nederlandse Uurwerk op de Zaanse Schans, dat sinds kort onder de naam Museum Zaanse Tijd door het leven gaat, krijgt sinds 2013 geen structurele subsidie meer van de gemeente Zaanstad. In het kader van de grote bezuinigingen op cultuur moest het museum zelfstandig worden. Volgens ROSA moet het besluit om Zaanse Tijd niet (eenmalig) te ondersteunen in heroverweging worden genomen. 


donderdag 13 november: stemmingen begroting 2015-2018

De afgelopen weken was de fractie druk met het beoordelen van de begroting van de gemeente voor de periode 2015 – 2018. Zoals altijd heeft ROSA veel ideeën voor verbetering, die donderdag in de vorm van moties en amendementen aan de raad worden voorgelegd. Via deze link lees je alle moties en amendementen die worden behandeld. De vergadering zelf start om 18.30 uur en is toegankelijk voor publiek of live te volgen op de website www.zaanstad.nl.


Twijfels over subsidie Sail

ROSA is het niet eens met de 600.000 euro die het college van B&W uittrekt voor Sail 2015. Wat er met dat geld gaat gebeuren is onduidelijk, en bovendien kan het wel beter besteed worden. ROSA beschreef haar twijfels in een opiniestuk op nieuwsblog De Orkaan. Klik hier voor het artikel.


Over de uitsluiting van DIDF in de Poelenburcht

In dagblad Zaanstreek van maandag 3 november wordt dhr. M. Sekercan geciteerd. In het artikel zegt hij dat de SP de enige politieke partij is die voor de Democratische Volksvereniging DIDF opkomt en voor hun recht op bijeenkomst en vergadering in buurthuis De Poelenburcht pleit. Dat wil ROSA bij deze wel even rechtzetten. 


Heeft de Bieb nog een toekomst?

De Bieb moet bezuinigen. Maar hoe? ROSA bezocht een tweetal door de Bieb georganiseerde bijeenkomsten om hier over na te denken. ROSA vindt het van groot belang dat de Bieb niet verder inkrimpt en dat er niet nog meer vestigingen worden gesloten.  Lees verder voor een uitgebreid verslag van de bijeenkomsten en de visie van ROSA op de toekomst van de Bieb in het bijzonder en het belang van lezen in het algemeen.