Dagelijkse archieven: 12 november 2014


donderdag 13 november: stemmingen begroting 2015-2018

De afgelopen weken was de fractie druk met het beoordelen van de begroting van de gemeente voor de periode 2015 – 2018. Zoals altijd heeft ROSA veel ideeën voor verbetering, die donderdag in de vorm van moties en amendementen aan de raad worden voorgelegd. Via deze link lees je alle moties en amendementen die worden behandeld. De vergadering zelf start om 18.30 uur en is toegankelijk voor publiek of live te volgen op de website www.zaanstad.nl.


Twijfels over subsidie Sail

ROSA is het niet eens met de 600.000 euro die het college van B&W uittrekt voor Sail 2015. Wat er met dat geld gaat gebeuren is onduidelijk, en bovendien kan het wel beter besteed worden. ROSA beschreef haar twijfels in een opiniestuk op nieuwsblog De Orkaan. Klik hier voor het artikel.