Dagelijkse archieven: 12 december 2014


De Fabriek verhuist: jammer

Op 13 november nog diende ROSA een motie (lees de motie hier) in om het college op te dragen ervoor te zorgen dat De Fabriek op de huidige plek aan de Zaan mag blijven. De motie redde het niet.