Maandelijkse archieven: januari 2015


Marjan Minnesma spreekt in De Lorzie in Wormerveer

100 Zaanse woningen gezocht om energieneutraal te maken Op uitnodiging van ROSA, Milieudefensie Zaanstreek, Transition Town Zaanstreek en de Zaanse Energie Koöperatie spreekt duurzaamheidskoningin Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, op vrijdag 6 februari in De Lorzie over het doel van Urgenda om in Wormerveer 100 woningen energieneutraal te maken. Ook wordt hun visie op een volledig duurzame energievoorziening in 2030 toegelicht. De avond start om 20.00 uur (deur open om 19.45 uur) en vindt plaats in De Lorzie aan het Marktplein in Wormerveer. Toegang is gratis.


Schriftelijke vragen over Sail 2015

Tijdens de begrotingsbehandelingen maakte ROSA al groot bezwaar tegen de investering van zes ton die het college vrijmaakt voor activiteiten rond Sail. (Lees hier het artikel). Liever besteedt ROSA dit geld aan cultuurinstellingen of aan armoedebestrijding. Ook leven er nog veel vragen over de besteding van het bedrag. ROSA stelde daarom onlangs schriftelijke vragen aan het college. De beantwoording wordt over enkele weken verwacht.


Ervaring sociale wijkteams wordt overboord gegooid

Donderdag 8 januari jongstleden, het Zaanstad Beraad bespreekt actualiteitsvragen over de ontslagen medewerkers van de SMD/Evean. Door de aanbesteding in het sociale domein zijn een aantal wijkteams van de SMD en Evean nu onder de hoede van andere uitvoerders: DOCK en het RIWB. Daar zitten ze, op de publieke tribune van de raadszaal: een aantal van de medewerkers over wie het gaat. Allemaal met een rode actiesjaal om.


PvdA wil scoren ten koste van het onderwijs

Op 23 december stelde de fractie van de PvdA schriftelijke vragen aan het college over basisschool De Spiegel en VMBO Pascal Zuid. Beide scholen hadden van de Onderwijsinspectie het predicaat ‘zwak’  gekregen en daar maakte de partij zich opeens ernstig zorgen om. Zo ernstig zelfs, dat de PvdA het college vroeg om deze scholen te gaan ‘helpen’. Dat klinkt nobel, maar het is in feite een onzinnig verzoek.