Dagelijkse archieven: 21 januari 2015


Schriftelijke vragen over Sail 2015

Tijdens de begrotingsbehandelingen maakte ROSA al groot bezwaar tegen de investering van zes ton die het college vrijmaakt voor activiteiten rond Sail. (Lees hier het artikel). Liever besteedt ROSA dit geld aan cultuurinstellingen of aan armoedebestrijding. Ook leven er nog veel vragen over de besteding van het bedrag. ROSA stelde daarom onlangs schriftelijke vragen aan het college. De beantwoording wordt over enkele weken verwacht.