Dagelijkse archieven: 26 maart 2015


Een moskee in Assendelft – waarom niet?

ROSA heeft niet veel op met godsdienst. Religieuze meningsverschillen zorgen al eeuwenlang voor tweespalt in de wereld. Tot op de dag van vandaag bestrijden fanatieke gelovigen elkaar te vuur en te zwaard, met bloedvergieten en oneindig leed tot gevolg. Aan de andere kant kan het geloof in een godheid persoonlijke troost schenken, en het gezamenlijk koesteren van religieuze overleveringen is soms een houvast in moeilijke tijden. Voor hen die daar behoefte aan hebben moet de mogelijkheid geboden worden om in vrede hun rituelen uit te voeren. Godsdienstvrijheid is één van […]