Maandelijkse archieven: april 2015


Open brief aan Parteon: bouwplan Sluispad

Woningbouwvereniging Parteon is van zins om nieuwbouw te realiseren aan het Sluispad te Zaandam. Omdat deze huurwoningen hoger worden dan het bestemmingsplan toestaat, moet de Raad daar een ‘verklaring van geen bedenkingen’ over afgeven. ROSA vindt dat geen goed idee – en staat daarin niet alleen. Omdat ook Parteon zelf niet helemaal gerust is op de goede afloop, stuurde de directie een brief aan alle gemeenteraadsleden met de oproep om vooral niet dwars te gaan liggen. Deze brief is openbaar en is via deze link te lezen: Brief Parteon aan gemeenteraad […]


Nieuw in Zaanstad: subsidie voor plezierjachten!

Op 21 april verraste het College vriend en vijand (en vooral ook de Raad) met een persbericht. Hierin werd aangekondigd dat de pleziervaart deze hele zomer vrijgesteld is van binnenhaven- en kadegelden. Dit in het kader (u raadt het al) van Sail 2015. Naar schatting gaat het hier om zo’n halve ton gederfde inkomsten en misschien nog wel wat meer, omdat het aantal pleziervaartuigen deze zomer hoger zal zijn dan in de jaren dat er geen Sail georganiseerd wordt. Dat is dus een forse aanpassing van de begroting. Een begroting […]


Rebelse Stad met nagesprek Sara Stolk in De Fabriek

Filmtheater DeFabriek organiseert in samenwerking met politieke vereniging ROSA op vrijdag 17 april een vertoning van de film Rebelse Stad. Sara Stolk-Duijs, geboren in Zaandam en Provo van het eerste uur, zal bij de film aanwezig zijn en na afloop vragen beantwoorden. Sara was getrouwd met Zaandammer en Provo-oprichter Rob Stolk (hij overleed in 2001), zij  trouwden in oktober 1965 in stijl in Zaandam, compleet met wit spijkerpak en witte fietsen.


Plan woningen Jacob Visterrein door Raad van tafel geveegd

Op 2 april stelde het College van B&W de gemeenteraad voor om het plan van Rito-Holding om op het Jacob Visterrein tien woningen te bouwen over te nemen. Volgens het College zijn alternatieven niet haalbaar gebleken en is het daarom niet meer dan realistisch de plannen van Rito-Holding te aanvaarden.  De gemeenteraad denkt hier echter geheel anders over, zo blijkt uit de zienswijzen die door de partijen werden gegeven. Alleen coalitiepartijen D66, CDA en ZOG gaan mee in het plan. Zelfs coalitiepartners PvdA, VVD en CU geven een negatief advies. […]