Maandelijkse archieven: mei 2015


ROSA over de kadernota 2016 – 2019

Op 28 mei presenteerde het College van B&W de jaarlijkse kadernota. De fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad gaven hierop hun reactie. ROSA-voorman Ruud Pauw pleitte in zijn bijdrage onder meer voor het terugdraaien van de bezuinigingen op de bibliotheken en cultuureducatie, het sterk inzetten op de toeristische sector, sociale woningbouw en duurzaamheid (en dus géén A8-A9) en natuurlijk tegen de bouw van het cultuurcluster.