Maandelijkse archieven: mei 2015


ROSA over de kadernota 2016 – 2019

Op 28 mei presenteerde het College van B&W de jaarlijkse kadernota. De fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad gaven hierop hun reactie. ROSA-voorman Ruud Pauw pleitte in zijn bijdrage onder meer voor het terugdraaien van de bezuinigingen op de bibliotheken en cultuureducatie, het sterk inzetten op de toeristische […]