Maandelijkse archieven: oktober 2015


ROSA haalt vier moties binnen

Vier van de moties die ROSA indiende bij de behandeling van de woonvisie zijn door de raad aangenomen. Drie van deze vier moties hebben betrekking op de sociale woningbouw. De amendementen tegen het doden van de vossen en de ganzen in Het Twiske konden helaas op weinig steun rekenen. Klik op ‘lees meer’ om de moties te bekijken die werden aangenomen.


ROSA pleit voor behoud voorraad sociale huurwoningen

Vanavond, op 15 oktober, is er om 19.30 uur weer een gemeenteraadsvergadering in de raadszaal op het stadhuis te Zaandam. Aan bod komen onder meer de Actualisatie Woonvisie 2015, de Herijking visie Twiske en de verlenging van de subsidieregeling Impulsregeling Duurzame bedrijven Zaanstad. ROSA vraagt met verschillende moties aandacht en actie voor het behoud van de voorraad sociale huurwoningen. Klik op lees verder om de ROSA-moties, de amendementen en een korte toelichting te bekijken.


Vossen en ganzen

Tijdens de bespreking van de “Herijking visie Twiske” in het Zaanstad beraad was ROSA de enige partij die zich uitsprak tegen het voornemen om vossen en ganzen in Het Twiske op gruwelijke wijze om het leven te brengen.


Dag van de Duurzaamheid

Het is Dag van de Duurzaamheid! Door het hele land worden vandaag duizenden activiteiten georganiseerd, zoals om 10.00 uur de opening van het eerste energieleverende huis in Wormerveer: http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/activiteiten/activiteit.php?n=opening-energieleverend-huis-in-wormerveer&ID=2 Maar er is nog veel meer te doen, te zien en te beleven. Hier: http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/activiteiten/ staan alle activiteiten, met een handige zoekfunctie op categorie of locatie. ROSA wenst iedereen een inspirerende dag toe en we hopen dat flink veel mensen geënthousiasmeerd raken om (nog) duurzamer te leven! Alle info over de Dag van de duurzaamheid: http://www.dagvandeduurzaamheid.nl