Dagelijkse archieven: 15 oktober 2015


ROSA pleit voor behoud voorraad sociale huurwoningen

Vanavond, op 15 oktober, is er om 19.30 uur weer een gemeenteraadsvergadering in de raadszaal op het stadhuis te Zaandam. Aan bod komen onder meer de Actualisatie Woonvisie 2015, de Herijking visie Twiske en de verlenging van de subsidieregeling Impulsregeling Duurzame bedrijven Zaanstad. ROSA vraagt met verschillende moties aandacht en actie voor het behoud van de voorraad sociale huurwoningen. Klik op lees verder om de ROSA-moties, de amendementen en een korte toelichting te bekijken.


Vossen en ganzen

Tijdens de bespreking van de “Herijking visie Twiske” in het Zaanstad beraad was ROSA de enige partij die zich uitsprak tegen het voornemen om vossen en ganzen in Het Twiske op gruwelijke wijze om het leven te brengen.