Maandelijkse archieven: december 2015


Negeren of reageren

Onlangs plaatste de POV een advertentie over de vluchtelingen-opvang in het Zaans Stadsblad, waarin o.a. wordt gesteld dat de procedure van informatievoorziening en plaatsing niet juist is gevolgd en waarin de suggestie wordt gewekt dat er mogelijk terroristen of oorlogsmisdadigers onder de vluchtelingen zitten. Nu is negeren vaak een goed […]


Verzelfstandigde buurthuizen hebben meer hulp nodig

Dankzij de tomeloze inzet van vele vrijwilligers staan de buurthuizen tegenwoordig grotendeels op eigen benen. In het proces van de verzelfstandiging van de buurthuizen kregen deze steeds minder subsidie. Vanavond, tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar, besluit de raad over de nieuwste subsidieregeling buurthuizen, waarbij de gemeente het voorziene […]


Schriftelijke vragen over terrein Brokking

Op 24 november 2015 ontving de raad van het college een informatiebrief over de ontwikkeling van het Brokking-terrein in Wormerveer. Deze brief is voor de fracties van ROSA en de PvdA aanleiding om aanvullende vragen te stellen. De vragen gaan onder meer over de noodzaak voor de bebouwing van de […]


Voedselbank kerstactie

ROSA vindt dat in een welvarend land als Nederland voedselbanken niet nodig zouden moeten zijn. Helaas blijkt in de praktijk dat voor veel Nederlanders het inkomen niet toereikend is om in hun basisbehoeften als voedsel te voorzien. En nu het bestaan van voedselbanken een feit is draagt ROSA een klein […]


Schrijven helpt!

ROSA schrijft voor Amnesty tijdens de schrijfmarathon op donderdag 10 december. Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen zich aan zullen sluiten, want schrijven voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen heeft al vaak geholpen onschuldige mensen vrij te krijgen en is een belangrijk hart onder de riem voor hen die onterecht gevangenzitten. De marathon […]


Hans Kuyper bezingt ROSA

Ter ere van de 20e verjaardag van ROSA schreef Hans Kuyper een prachtig lied, dat hij op het feest op 21 november ten gehore bracht. Op veler verzoek is het lied opgenomen en via onderstaande link te beluisteren. (klik op het pijltje op de afbeelding).