Dagelijkse archieven: 18 december 2015


Negeren of reageren

Onlangs plaatste de POV een advertentie over de vluchtelingen-opvang in het Zaans Stadsblad, waarin o.a. wordt gesteld dat de procedure van informatievoorziening en plaatsing niet juist is gevolgd en waarin de suggestie wordt gewekt dat er mogelijk terroristen of oorlogsmisdadigers onder de vluchtelingen zitten. Nu is negeren vaak een goed middel om om te gaan met populistische uitingen die diverse grenzen over gaan. Maar met deze advertentie was voor ons de grens van het zwijgen en negeren bereikt. De juiste procedures rondom de opvang van vluchtelingen zijn wel degelijk gevolgd […]