Jaarlijkse archieven: 2016


Schrijfmarathon Amnesty International

Op vrijdag 9 december kan iedereen in het stadhuis van Zaanstad terecht om in het kader van de schrijfmarathon van Amnesty International brieven te schrijven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn of vastgezet werden omdat ze voor hun mening uitkwamen. Het stadhuis (in Zaandam, bij het station) is open tussen 09.00 en 17.00 uur. Amnesty organiseert ieder jaar rond 10 […]


Teken voor referendum Cultuurcluster

Op 22 december is het te bouwen Cultuurcluster naast het Zaandamse station opnieuw aan de orde in de gemeenteraad. Dit is het moment om het referendum over de komst van dit Cultuurcluster nieuw leven in te blazen. Om het referendum mogelijk te maken zijn er in eerste instantie 500, maar uiteindelijk 5000 handtekeningen nodig. Handtekeningen zijn geldig als die fysiek worden ingediend. Daarom roepen de Kultuurklutsers, ROSA en de SP […]


Feest voor de Fronik!

En weer heeft ROSA een aantal markante Zaanse panden van de ondergang weten te redden! Tijdens de behandeling van de begroting 2017-2020 op 10 november jongstleden werden twee amendementen en een motie aangenomen. Die gaan ervoor zorgen dat er extra geld komt voor het Monumentenfonds, dat Gebouw 8 op het HEMbrug behouden wordt én dat de Fronik buurtboerderij, na lange jaren van onzekerheid, als gemeentelijk monument kan blijven voortbestaan.  


Wel of niet bouwen op het Hembrugterrein

ROSA heeft een lange geschiedenis met het Hembrugterrein, een liefdesgeschiedenis wel te verstaan. ROSA was de eerste partij die zich druk maakte over de staat van de monumenten en die zich inzette voor het behoud, herstellen en herbestemmen van de prachtige gebouwen die het Hembrugterrein rijk is. Hierbij verloor ROSA het unieke groengebied dat het Hembrugterrein ook is nimmer uit het oog. En dan nu toch instemmen met het bouwen […]


ROSA over de begroting 2017-2020

Investeer in het jongerenwerk, kies voor forse CO2-reductie, zet in op toerisme, steun burgerinitiatieven zoals de Fronikboerderij en een referendum over het Cultuurcluster: ROSA over de nieuwe begroting van het college. Lees hier de bijdrage van ROSA aan de algemene beschouwingen: algemene beschouwingen ROSA-2016


ROSA REDT assendelftse kreekrug

Op 7 oktober deed Zaanstad een persbericht uitgaan waarin wordt gemeld dat de kreekrug van Asssendelft in zijn geheel tot monument is verklaard. Met de bescherming van de kreekrug blijft het landschap van de eerste ‘zaankanters’ bewaard. Dat is een prachtig resultaat voor de Werkgroep Aardkundige Waarden Laag Holland (WAWLH), politiek van harte gesteund door ROSA en de PvdA.  


ROSA verbijsterd door komst circus Freiwald

Gisteren is bijgaande open brief verstuurd naar het college van B&W van Zaanstad, door ROSA, GroenLinks, de SP en D66. Wat is er aan de hand? Het gebruik maken van wilde dieren bij circusoptredens is sinds 15 september 2016 eindelijk verboden in Nederland. ROSA heeft zich twintig jaar lang ingespannen om een verbod op wilde dieren in circussen in Zaanstad te krijgen, helaas was er landelijke wetgeving voor nodig om dit te realiseren. Het […]