Dagelijkse archieven: 21 januari 2016


Toerisme en de (verre) toekomst

Vanavond heeft ROSA haar visie op het toerismebeleid aangeboden aan de burgemeester en de raad. In dit stuk, ‘Over trots, toerisme en de toekomst’, is een groot aantal plannen van onszelf en anderen bijeengebracht met de bedoeling de discussie wat concreter te maken. Maar belangrijker nog: er is een poging gedaan het ‘verhaal’ van de Zaanstreek duidelijk op te schrijven. Er wordt zo vaak gezegd dat we ‘ons verhaal moeten uitdragen’, dat streekmarketing pas goed lukt ‘als je een helder verhaal hebt’. Daar is iedereen het ondertussen wel over eens, […]