Maandelijkse archieven: februari 2016


Niemand neemt verantwoordelijkheid in vluchtelingenopvang

Donderdagavond 18 februari sprak de Raad op verzoek van ROSA en anderen over het welzijn van de vluchtelingen die in Zaanstad verblijven. Behalve de verantwoordelijk wethouder was er ook een vertegenwoordiger van het COA aanwezig, en de huisarts van de drie opvanglocaties. De verwachtingen waren hooggespannen, en juist daarom viel de opbrengst nogal tegen. Hoewel ROSA en andere partijen aandrongen op meer actie vanuit het college, het gaat tenslotte om zo’n 1500 inwoners van onze stad, bleef de wethouder zich verschuilen achter landelijk beleid en legde ze alle verantwoordelijkheid bij […]


Vragen aan wethouder over preventieve zorg voor asielzoekers

Op 8 februari diende ROSA onderstaande rondvraag in ter agendering in de raad. Deze zal worden behandeld tijdens het Zaanstad Beraad van 18 februari 2016. Inmiddels heeft ook de PvdA een soortgelijke rondvraag ingediend, dus wij hopen dat onze rondvraag op brede steun kan rekenen! Klik op lees meer voor de vragen die ROSA aan de wethouder stelt.


Veiligheid Den Uylbrug

Op donderdag 11 februari vond een raadsdebat plaats over de veiligheid van de bruggen in Zaanstad. Aanleiding is de publicatie van het rapport van de onderzoeksraad. Dit onderzoek werd uitgevoerd als reactie op het noodlottige ongeval op de Den Uylbrug nu een jaar geleden. Een deel van de raad is kritisch, zo ook ROSA. Lees hieronder de bijdrage van ROSA aan het debat in de raad.


Parteon is groos – en ROSA ook!

Op 19 januari jongstleden presenteerde woningbouwvereniging Parteon haar ‘Koersplan 2016-2020’. Het is een helder en ambitieus stuk, waarin de nadruk wordt gelegd op de kerntaak van de vereniging (het bouwen en beheren van goede en betaalbare woningen), maar waarin ook verantwoordelijkheid wordt genomen voor de woonomgeving en het welzijn  van de huurders. ROSA zal uiteraard nauwlettend en kritisch in de gaten blijven houden hoe Parteon deze voornemens gaat vormgeven.


Actie tegen doortrekking A8-A9

Bewoners van Busch en Dam voerden zaterdagmiddag 6 februari onder grote belangstelling actie tegen de doortrekking  van de A8 naar de A9. Op één variant na, de Nul+ variant, zullen alle varianten van de aanleg van de weg onherstelbare schade toebrengen aan het landschap. Plannen voor een verbetering van de doorstroming op de huidige N203, de weg Krommenie-Uitgeest lijken door de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad nauwelijks serieus genomen te worden. Maar liefs 22 tractoren togen in colonne van de Hogedijk via de Communicatieweg naar Fort aan den Ham, waar diverse […]