Dagelijkse archieven: 7 februari 2016


Veiligheid Den Uylbrug

Op donderdag 11 februari vond een raadsdebat plaats over de veiligheid van de bruggen in Zaanstad. Aanleiding is de publicatie van het rapport van de onderzoeksraad. Dit onderzoek werd uitgevoerd als reactie op het noodlottige ongeval op de Den Uylbrug nu een jaar geleden. Een deel van de raad is […]


Parteon is groos – en ROSA ook!

Op 19 januari jongstleden presenteerde woningbouwvereniging Parteon haar ‘Koersplan 2016-2020’. Het is een helder en ambitieus stuk, waarin de nadruk wordt gelegd op de kerntaak van de vereniging (het bouwen en beheren van goede en betaalbare woningen), maar waarin ook verantwoordelijkheid wordt genomen voor de woonomgeving en het welzijn  van […]


Actie tegen doortrekking A8-A9

Bewoners van Busch en Dam voerden zaterdagmiddag 6 februari onder grote belangstelling actie tegen de doortrekking  van de A8 naar de A9. Op één variant na, de Nul+ variant, zullen alle varianten van de aanleg van de weg onherstelbare schade toebrengen aan het landschap. Plannen voor een verbetering van de doorstroming […]