Dagelijkse archieven: 26 april 2016


ER VLOEIT GEEN BLOED MEER, MAAR WAT DAN?

Donderdag 21 april stond op de stemagenda van de gemeenteraad het voorstel voor de ontwikkeling van het terrein van de Bloedbank aan de Willem Dreeslaan te Zaandijk. Na protesten van ROSA werd dit punt van de agenda afgehaald. Het is voor ROSA nog steeds een raadsel waarom een dergelijk plan zonder enige vorm van debat hier terecht is gekomen. Wat is er aan de hand?