Maandelijkse archieven: mei 2016


Raad praat over kadernota

Het is weer tijd voor de beschouwingen over de kadernota. Het College deelt haar ambities en plannen voor de meerjarenbegroting voor de periode 2017 – 2020. ROSA vindt daar het volgende van: ROSA over de kadernota 2017-2020


Positief resultaat voor ROSA in raadsvergadering 19 mei

ROSA kan tevreden terugkijken op de gemeenteraadsvergadering van gisteravond. Zoals op onderstaande “werklijst” te zien is zijn alle moties/amendementen, die door ons geïnitieerd en/of mede ingediend werden, aangenomen! ROSA Amendement34A roltrappen inverdan – aangenomen Motie 46 fietsenstalling westkant station – afgewezen ROSA Motie 38 Kwaliteit van zorg – aangenomen ROSA Motie 39 verslavingszorg – aangenomen Motie 41 Gesprek tussen colleges – aangenomen ROSA Amendement 44A IHP – aangenomen Motie 45 Duurzame scholen – aangenomen Amendement 48A veiligheidsregio – afgewezen Motie 42 SWT Scheiding handhaving – afgewezen Motie 43 Doelgroepenregister – […]


kwaliteit van zorg staat voorop!

Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn dat men tegenwoordig voor de meest uiteenlopende problemen in eerste instantie naar het sociale wijkteam (swt) verwezen wordt. Zaanstad loopt landelijk gezien voorop in de uitvoering van de drie decentralisaties en in de Zaanse swt’s worden goede resultaten behaald als je in ogenschouw neemt dat dit een geheel nieuwe werkwijze is. Maar er zijn ook kritiekpunten. Zo worden de swt’s nogal overvraagd, mede doordat zij er steeds meer taken bij krijgen. Blijkens de “regiovisie kwetsbare burgers met multi problematiek in de Zaanstreek” […]


rustig aan verzuipen?

Hoge verwachtingen hadden wij ten aanzien van de presentaties van het Hoogheemraadschap en van de gemeente Zaanstad over de stand van zaken op het gebied van klimaatadaptatie. Zaanstad kan de toegenomen regenval nu al amper aan en de verwachting is dat extreme regenval alleen maar vaker voor gaat komen in de toekomst. Dit gaat samen met stijgende temperaturen. Hier komt bij dat de opwarming in steden flink hoger is dan daarbuiten, met alle gevolgen van dien. Maar Zaanstad neemt rustig de tijd om te inventariseren wat grotendeels al bekend is, […]