Dagelijkse archieven: 19 mei 2016


kwaliteit van zorg staat voorop!

Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn dat men tegenwoordig voor de meest uiteenlopende problemen in eerste instantie naar het sociale wijkteam (swt) verwezen wordt. Zaanstad loopt landelijk gezien voorop in de uitvoering van de drie decentralisaties en in de Zaanse swt’s worden goede resultaten behaald als je in ogenschouw neemt dat dit een geheel nieuwe werkwijze is. Maar er zijn ook kritiekpunten. Zo worden de swt’s nogal overvraagd, mede doordat zij er steeds meer taken bij krijgen. Blijkens de “regiovisie kwetsbare burgers met multi problematiek in de Zaanstreek” […]