Dagelijkse archieven: 20 mei 2016


Positief resultaat voor ROSA in raadsvergadering 19 mei

ROSA kan tevreden terugkijken op de gemeenteraadsvergadering van gisteravond. Zoals op onderstaande “werklijst” te zien is zijn alle moties/amendementen, die door ons geïnitieerd en/of mede ingediend werden, aangenomen! ROSA Amendement34A roltrappen inverdan – aangenomen Motie 46 fietsenstalling westkant station – afgewezen ROSA Motie 38 Kwaliteit van zorg – aangenomen ROSA Motie 39 verslavingszorg – aangenomen Motie 41 Gesprek tussen colleges – aangenomen ROSA Amendement 44A IHP – aangenomen Motie 45 Duurzame scholen – aangenomen Amendement 48A veiligheidsregio – afgewezen Motie 42 SWT Scheiding handhaving – afgewezen Motie 43 Doelgroepenregister – […]