Dagelijkse archieven: 26 mei 2016


Raad praat over kadernota

Het is weer tijd voor de beschouwingen over de kadernota. Het College deelt haar ambities en plannen voor de meerjarenbegroting voor de periode 2017 – 2020. ROSA vindt daar het volgende van: ROSA over de kadernota 2017-2020