Maandelijkse archieven: juni 2016


Ingezonden brief Zaans Erfgoed

Met veel genoegen biedt de fractie van ROSA bijgaand een brief aan van de stichting Zaans Erfgoed, waarin zij haar visie geeft op de toekomstplannen van Zaanstad. ROSA staat volledig achter deze brief. Dat mag geen verbazing wekken want ROSA onderschrijft al jarenlang dat behoud van monumenten zeer belangrijk is […]


ROSA over MAAK.Zaanstad

MAAK.Zaanstad is een platform waar bestuur, professionals en inwoners met elkaar in gesprek kunnen gaan over de toekomst van Zaanstad. Afgelopen maanden vonden gesprekken plaats via sociale media, op themabijeenkomsten en op locatie in de MAAK.Zaanstadbus. De opbrengst van al deze gesprekken en bijeenkomsten is te lezen in het einddocument MAAK.Zaanstad. […]


winst voor de Kraaien en vele anderen

Ze waren goed vertegenwoordigd tijdens de vergadering over de kadernota in de raadzaal gisteravond: de leden van hockeyclub de Kraaien. En ze kregen waar vooral ROSA lang voor heeft gestreden: budget voor verhuizing naar Zaanstad, waarbij de locatie Fortuinweg vóór de begrotingsbehandeling van 2017 op alle niveau’s onderzocht moet worden. […]


'Klaine hoissies' en vele andere moties

Iets nieuws uit Amerika, dat voorspelt meestal niet veel goeds. ROSA bewaart graag een veilige afstand tot de waan van de dag. Maar de beweging van de ‘tiny houses,’ waarbij mensen veel kleiner en duurzamer gaan wonen, past zo goed bij de Zaanstreek dat we meteen verkocht waren. Er zitten […]


‘Klaine hoissies’ en vele andere moties

Iets nieuws uit Amerika, dat voorspelt meestal niet veel goeds. ROSA bewaart graag een veilige afstand tot de waan van de dag. Maar de beweging van de ‘tiny houses,’ waarbij mensen veel kleiner en duurzamer gaan wonen, past zo goed bij de Zaanstreek dat we meteen verkocht waren. Er zitten […]


ROSA pimpt Kogertunnel

Met plezier hebben een aantal leden van ROSA een Zaanse strip gemaakt. Deze bijzondere richtingaanwijzer is te zien (bewonderen mag) in de Kogertunnel. Men neme de Zaanse ROSA-uitgangspunten: groen, gelijk, geluk, een in een container gevonden platen board, verf en wat kwasten en wat goedgehumeurde mensen. Twee man tekenen en zagen (met […]