Maandelijkse archieven: juli 2016


Amendement ROSA unaniem gesteund door raad

ROSA heeft op de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie nog een belangrijk amendement binnengehaald. Het amendement handelt over de oude veevoederfabriek van Brokking, waarvoor een bouwplan is gemaakt dat voorziet in de bouw van 145 woningen langs de Zaan. Tweeënveertig van deze woningen komen op het naastgelegen buitendijkse stukje land, […]


Dankzij ROSA minder WW’ers in de bijstand

Op 13 juli 2014 werd bijna raadsbreed (alleen Democratisch Zaanstad (DZ) stemde tegen) een motie aangenomen van ROSA en de VVD, met als doel de doorstroming van de WW naar werk te bevorderen. Uit een pilot naar aanleiding van deze motie, die de gemeente Zaanstad onlangs afrondde, blijkt er ruim […]


Dankzij ROSA minder WW'ers in de bijstand

Op 13 juli 2014 werd bijna raadsbreed (alleen Democratisch Zaanstad (DZ) stemde tegen) een motie aangenomen van ROSA en de VVD, met als doel de doorstroming van de WW naar werk te bevorderen. Uit een pilot naar aanleiding van deze motie, die de gemeente Zaanstad onlangs afrondde, blijkt er ruim […]


Maak.Zaanstad: Zaanstad in 2040

Hoe zou Zaanstad er in 2040 uit kunnen zien? Donderdag 30 juni boog de Zaanse raad zich over de toekomstvisie van Zaanstad. Voorafgaand aan deze besluitvorming heeft een lang proces plaatsgevonden waarin de bevolking van Zaanstad werd gevraagd hoe zij dacht over deze toekomst. De inspraak van de bewoners, opmerkingen […]