Maandelijkse archieven: juli 2016


Amendement ROSA unaniem gesteund door raad

ROSA heeft op de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie nog een belangrijk amendement binnengehaald. Het amendement handelt over de oude veevoederfabriek van Brokking, waarvoor een bouwplan is gemaakt dat voorziet in de bouw van 145 woningen langs de Zaan. Tweeënveertig van deze woningen komen op het naastgelegen buitendijkse stukje land, maar dit is een ecologische verbindingszone tussen het Guisveld en het Wormer- en Jisperveld. ROSA is niet overtuigd van het feit dat de bouw van de woningen op deze plek geen nadelige invloed heeft op de ecologie van dit gebied. […]


Dankzij ROSA minder WW’ers in de bijstand

Op 13 juli 2014 werd bijna raadsbreed (alleen Democratisch Zaanstad (DZ) stemde tegen) een motie aangenomen van ROSA en de VVD, met als doel de doorstroming van de WW naar werk te bevorderen. Uit een pilot naar aanleiding van deze motie, die de gemeente Zaanstad onlangs afrondde, blijkt er ruim een derde minder WW’ers door te stromen naar de bijstand, als zij in een vroegtijdig stadium actieve voorlichting en begeleiding richting werk krijgen. In absolute cijfers gaat het om 100 mensen minder in 2015 ten opzichte van 2014.


Dankzij ROSA minder WW'ers in de bijstand

Op 13 juli 2014 werd bijna raadsbreed (alleen Democratisch Zaanstad (DZ) stemde tegen) een motie aangenomen van ROSA en de VVD, met als doel de doorstroming van de WW naar werk te bevorderen. Uit een pilot naar aanleiding van deze motie, die de gemeente Zaanstad onlangs afrondde, blijkt er ruim een derde minder WW’ers door te stromen naar de bijstand, als zij in een vroegtijdig stadium actieve voorlichting en begeleiding richting werk krijgen. In absolute cijfers gaat het om 100 mensen minder in 2015 ten opzichte van 2014.


Maak.Zaanstad: Zaanstad in 2040

Hoe zou Zaanstad er in 2040 uit kunnen zien? Donderdag 30 juni boog de Zaanse raad zich over de toekomstvisie van Zaanstad. Voorafgaand aan deze besluitvorming heeft een lang proces plaatsgevonden waarin de bevolking van Zaanstad werd gevraagd hoe zij dacht over deze toekomst. De inspraak van de bewoners, opmerkingen vanuit de raad en standpunten van B&W hebben geleid tot een stevig document dat de komende maanden verder wordt uitgewerkt. ROSA heeft alle inspraakbijeenkomsten meegemaakt. Zij wil tevens alle leden en sympathisanten van ROSA bedanken voor hun waardevolle inbreng.