Dagelijkse archieven: 15 juli 2016


Amendement ROSA unaniem gesteund door raad

ROSA heeft op de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie nog een belangrijk amendement binnengehaald. Het amendement handelt over de oude veevoederfabriek van Brokking, waarvoor een bouwplan is gemaakt dat voorziet in de bouw van 145 woningen langs de Zaan. Tweeënveertig van deze woningen komen op het naastgelegen buitendijkse stukje land, maar dit is een ecologische verbindingszone tussen het Guisveld en het Wormer- en Jisperveld. ROSA is niet overtuigd van het feit dat de bouw van de woningen op deze plek geen nadelige invloed heeft op de ecologie van dit gebied. […]