Maandelijkse archieven: oktober 2016


Wel of niet bouwen op het Hembrugterrein

ROSA heeft een lange geschiedenis met het Hembrugterrein, een liefdesgeschiedenis wel te verstaan. ROSA was de eerste partij die zich druk maakte over de staat van de monumenten en die zich inzette voor het behoud, herstellen en herbestemmen van de prachtige gebouwen die het Hembrugterrein rijk is. Hierbij verloor ROSA het unieke groengebied dat het Hembrugterrein ook is nimmer uit het oog. En dan nu toch instemmen met het bouwen van woningen, hoe zit dat?  


ROSA over de begroting 2017-2020

Investeer in het jongerenwerk, kies voor forse CO2-reductie, zet in op toerisme, steun burgerinitiatieven zoals de Fronikboerderij en een referendum over het Cultuurcluster: ROSA over de nieuwe begroting van het college. Lees hier de bijdrage van ROSA aan de algemene beschouwingen: algemene beschouwingen ROSA-2016


ROSA REDT assendelftse kreekrug

Op 7 oktober deed Zaanstad een persbericht uitgaan waarin wordt gemeld dat de kreekrug van Asssendelft in zijn geheel tot monument is verklaard. Met de bescherming van de kreekrug blijft het landschap van de eerste ‘zaankanters’ bewaard. Dat is een prachtig resultaat voor de Werkgroep Aardkundige Waarden Laag Holland (WAWLH), politiek van harte gesteund door ROSA en de PvdA.  


ROSA verbijsterd door komst circus Freiwald

Gisteren is bijgaande open brief verstuurd naar het college van B&W van Zaanstad, door ROSA, GroenLinks, de SP en D66. Wat is er aan de hand? Het gebruik maken van wilde dieren bij circusoptredens is sinds 15 september 2016 eindelijk verboden in Nederland. ROSA heeft zich twintig jaar lang ingespannen om een verbod op wilde dieren in circussen in Zaanstad te krijgen, helaas was er landelijke wetgeving voor nodig om dit te realiseren. Het probleem is dat zo’n verbod helaas (nog) niet in heel Europa geldt en dat circus Freiwald ontheffing heeft gekregen om […]