Maandelijkse archieven: januari 2017


Schriftelijke vragen over Brokking

Op het voormalig Brokking-complex in Wormerveer, gelegen aan de Noordzaan tussen Wormerveer en Westknollendam, komt woningbouw. Hiervoor staat een onderzoek gepland naar de effecten van het bouwplan op beschermde soorten, in het kader van de Flora- en Faunawet. ROSA stelde schriftelijke vragen, o.a. over dit onderzoek. Onze vragen zijn hier te te lezen:  https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/4871869/1/Vragen%20ROSA%20-%20Plan%20MER%20Brokking-locatie