Maandelijkse archieven: februari 2017


Raadsdebat referendum en kredietbesluit cultuurcluster

Vandaag debatteert en beslist de Raad over het mogelijk maken van een referendum over de bouw van een cultuurcluster. Hiernaast wordt de Raad gevraagd in te stemmen met het kredietbesluit voor het gebouw. De kosten lopen inmiddels op tot zo’n 40 miljoen. ROSA is voor het gehoor geven aan de […]


Over Brokking

Wij dachten dat we toch best zinnige vragen stelden, aan het College van B&W, over de geplande nieuwbouw op het Brokking terrein. Helaas schoot het college meteen weer in een kramp en kregen we alleen de hoogst noodzakelijke, en nogal ontwijkende, antwoorden. ROSA gaat nieuwe vragen stellen. Bekijk de vragen […]


Over een eventuele doortrekking van de A8 met de A9

Het is niet onze gewoonte een ferm standpunt naar buiten te brengen voordat wij alle feiten kennen. Maar, omdat wij de zorg vanuit Zaankanters rondom deze kwestie goed begrijpen, en omdat het ons meermaals gevraagd is, het volgende: Welke variant het ook wordt, hij zal een enorme impact hebben op […]


Waarom er zo nodig een Cultuurcluster moet komen – en waarom ROSA vindt van niet

Donderdagavond vlogen de meningen en argumenten vóór en tegen de bouw van een cultuurcluster naast station Zaandam weer door de raadszaal. In een bij vlagen heftig debat bleek opnieuw hoe diep verdeeld de stad is op dit punt. Waar de één het cultuurcluster als een zegen en een kans ziet, […]