Maandelijkse archieven: oktober 2017


ROSA maakt zich zorgen om de insectenstand

De hoeveelheid insecten is in de afgelopen 27 jaar met meer dan 75 procent afgenomen, bleek onlangs uit een groot onderzoek. Omdat wij van mening zijn dat er diverse maatregelen mogelijk zijn om de insecten in Zaanstad te helpen én omdat wij graag zouden zien dat deze maatregelen spoedig ingezet […]


De Algemene Beschouwingen van ROSA over de begroting 2018-2021

Voorzitter, Allereerst een woord van dank aan allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze begroting. Een begroting die ondanks zijn helderheid wel bij ons de vraag oproept of wij op de goede weg zijn met het benoemen van de effectindicatoren. Wij vangen deze signalen ook op bij andere […]


ROSA eert kapitein Rob

Zondag 1 oktober, om iets na zessen in de avond, stoomde de Zaanhopper zijn vaste ligplaats voorbij om aan te leggen bij blusboot De Weer, die het karakteristieke scheepje met een watersaluut welkom heette. Op de steiger bij het Atelier van Monet speelde Hailander het Zaans Liedeken en langs de kant hadden enige tientallen familieleden, […]