Dagelijkse archieven: 2 oktober 2017


ROSA eert kapitein Rob

Zondag 1 oktober, om iets na zessen in de avond, stoomde de Zaanhopper zijn vaste ligplaats voorbij om aan te leggen bij blusboot De Weer, die het karakteristieke scheepje met een watersaluut welkom heette. Op de steiger bij het Atelier van Monet speelde Hailander het Zaans Liedeken en langs de kant hadden enige tientallen familieleden, vrienden, relaties en andere belangstellenden zich opgesteld. De fractie van ROSA was sterk vertegenwoordigd. Want dit was niet zomaar een vaartocht, het was de laatste reis van de dappere Zaanhopper en zijn onvervangbare kapitein Rob Vooren.