Dagelijkse archieven: 19 oktober 2017


De Algemene Beschouwingen van ROSA over de begroting 2018-2021

Voorzitter, Allereerst een woord van dank aan allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze begroting. Een begroting die ondanks zijn helderheid wel bij ons de vraag oproept of wij op de goede weg zijn met het benoemen van de effectindicatoren. Wij vangen deze signalen ook op bij andere partijen. Vinden wij de BBV- indicatoren voldoende of wil de raad meer specifieke duidelijkheid? Fijn ook dat de extra kosten […]