Maandelijkse archieven: januari 2018


Aandacht voor het kleine

Het zijn allemaal niet van die interessante dingen die de Zaanse pers halen, maar ze zijn wel illustratief voor klein leed. ROSA houdt zich niet alleen maar bezig met grote zaken als het Cultuurcluster, de Zaanbrug of het Hembrugterrein. Regelmatig worden we ook benaderd over kleinere zaken die in de Zaanse buurten spelen. Waar inwoners zelf hebben geprobeerd een oplossing te bewerkstelligen, maar waar zij op een muur van bureaucratie stuiten. Neem bijvoorbeeld bijgevoegde foto, gemaakt in Koog aan de Zaan op het Troelstraplein; een herinrichting van de openbare weg. […]


Onderzoek bevestigt: de Rotterdamwet werkt niet

Op 20 januari publiceerde dagblad Trouw een artikel over de zogenaamde Rotterdamwet: https://www.trouw.nl/samenleving/de-rotterdamse-buurten-knappen-niet-op-door-armen-te-weren~ad36654b/  Deze wet, die eigenlijk voluit de Wet bijzondere maatregelen grootsteedse problematiek heet (een onwerkbaar lange naam) werd bedacht door toenmalig LPF-wethouder Marco Pastors in de Maasstad. Hij had tot doel de gemeente meer instrumenten te geven om probleemwijken aan te pakken. Naast een aantal strenge handhavingsregels staat in de Rotterdamwet ook dat nieuwe bewoners kunnen worden geweigerd op basis van hun inkomen. Vooral dat aspect van de wet is niet onomstreden. Vrije vestiging is immers een mensenrecht. […]


Presentatie verkiezingsprogramma en vernieuwde website

De campagne is begonnen! Vanmiddag op een prachtplekje; de Fronik Buurtboerderij, voor ROSA een plek met een bijzonder verhaal -en dankzij ROSA met een toekomst- hebben we ons verkiezingsprogramma  gepresenteerd. “De Zaanse Stem”: Zaans, Groen en Sociaal. Het verkiezingsprogramma bestaat ook in verkorte vorm.

Ruud Pauw, tijdens de presentatie van ons verkiezingsprogramma op 21-01 jl. over de opgaves waar we de komende tijd voor staan.


De website geeft zowel op de pc als op mobiele apparaten een goed leesbaar resultaat.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma en lees hier de speerpunten.

 


De houdgreep van het grote geld op Zaanstad

Een samenvatting van onderstaande bijdrage sprak ons steunfractielid Hans Kuyper gisteravond uit, tijdens het debat over de wijziging van het bestemmingsplan t.b.v. de nieuw te bouwen Rozengrachttoren. Voorzitter, Het is soms om moedeloos van te worden. Wij kunnen, als gemeente, de mooiste plannen maken, een langetermijnvisie ontwikkelen, uitgangspunten opstellen, bestemmingsplannen (of straks omgevingsplannen) schrijven – en dan komt het geld en wordt het toch allemaal weer anders. Wat zou het mooi zijn geweest als we de Rozenhof inclusief die lelijke V&D-klont hadden kunnen slopen. Die kans was er, vorig jaar […]


Vogels komen er bekaaid vanaf in nieuwe dierenwelzijnsnota

Bij het tot stand komen van de nieuwe nota “Voortgang Dierenwelzijnsbeleid” vroeg ROSA om speciale aandacht voor zaken die, naar onze mening, in het verleden behoorlijk mis zijn gegaan. De wethouder beloofde dit mee te nemen bij het opstellen van de nieuwe nota. Helaas zien wij dit hier niet in terug. Sterker nog: we zien dat Zaanstad geen enkele sturing wil nemen bij, bijvoorbeeld, het houden van vuurwerkshows vlakbij broedende vogels, midden in het broedseizoen. Daarom stelden wij in december bijgaande schriftelijke vragen. ROSA hoopt van harte dat Zaanstad haar […]